zasłużyć

na coś verdienen etw. Akk

Nie zasługujesz na to.
Das hast du nicht verdient.
das hast duː nɪçt fεɐˈdiːnt
Zasługuje na karę.
Er verdient eine Strafe.
eːɐ fεɐˈdiːnt ˈainə ˈʃtraːfə
Nie zasłużyłem na to!
Das habe ich nicht verdient!
das ˈhaːbə ɪç nɪçt fεɐˈdiːnt!
Dostał to, na co zasłużył.
Er hat nichts Besseres verdient.
eːɐ hat nɪçts ˈbεsərəs fεɐˈdiːnt