wyłączać, wyłączyć

ausmachen, ausschalten, (wykluczyć) ausschließen

Wyłącz to!
Mach das aus!
max das aus!
Wyłączyli prąd.
Es gab einen Stromausfall.
εs gaːp ˈainən ˈʃtroːm|ausfal
Musisz to wyłączyć z kontaktu.
Du musst den Stecker herausziehen.
duː mʊst deːn ˈʃtεkɐ hεˈraustsiːən
Wyłączony z ruchu/nieczynny.
Außer Betrieb.
ˈausɐ bəˈtriːp