najlepiej

am besten

Zrób to jak najlepiej.
Mach das so gut wie möglich.
max das zoː guːt viː ˈmøːklɪç
Zrobił tak, jak umiał najlepiej.
Er machte es so gut er konnte.
eːɐ ˈmaxtə εs zoː guːt eːɐ ˈkɔntə
Proszę to wysłać, najlepiej e-mailem.
Senden Sie es, am besten/liebsten per E-Mail.
ˈzεndn ziː εsˌ am ˈbεstn/ˈliːpstn pεr ˈiːmεil
Najlepiej będzie, jeśli zrobisz to sam.
Du machst das am besten selbst.
duː maxst das am ˈbεstn zεlpst
To nie wyszło najlepiej.
Das ist nicht besonders gelungen.
das ɪst nɪçt bəˈzɔndɐs gəˈlʊŋən
Nie czuję się najlepiej.
Ich fühle mich nicht wohl.
ɪç ˈfyːlə mɪç nɪçt voːl