chętnie

gern

Chętnie!
Gerne!
ˈgεrnə!
Chętnie panu/pani pomogę.
Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen.
εs vɪrt miːɐ ain fεɐˈgnyːgn zainˌ ˈiːnən tsuː ˈhεlfn
Mógłby mi pan pomóc? – Bardzo chętnie!
Können Sie mir bitte helfen? – Sehr gern!
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfn? - zeːɐ ˈgεrn!
Najchętniej poszedłbym już spać.
Ich würde am liebsten schlafen gehen.
ɪç ˈvʏrdə am ˈliːpstn ˈʃlaːfn ˈgeːən
Niechętnie to mówię...
Ich sage es ungern...
ɪç ˈzaːgə εs ˈʊngεrn