wprowadzić

einführen

Chcą ponownie wprowadzić karę śmierci.
Man möchte die Todesstrafe wieder einführen.
man ˈmœçtə diː ˈtoːdəsʃtraːfə ˈviːdɐ ˈainfyːrən
Wprowadził nas do środka.
Er hat uns hineingeführt.
eːɐ hat ʊns hɪˈnaingəfyːɐt
Wprowadzono pana w błąd.
Man hat Sie irregeführt.
man hat ziː ˈɪrəgəfyːɐt
Wprowadzili mu rurkę do przełyku.
Man hat ihm einen Schlauch in die Speiseröhre eingeführt.
man hat iːm ˈainən ʃlaux ɪn diː ˈʃpaizərøːrə ˈaingəfyːɐt
Wprowadź proszę samochód do garażu.
Fahre bitte das Auto in die Garage.
ˈfaːrə ˈbɪtə das ˈauto ɪn diː gaˈraːʒə