robota

Arbeit f

Weź się do roboty!
Mach schneller!
max ˈʃnεlɐ!
Mam masę roboty.
Ich habe viel zu tun.
ɪç ˈhaːbə fiːl tsuː tuːn
Dobra robota!
Gute Arbeit!
ˈguːtə ˈarbait!
Mam robotę.
Ich habe etwas zu tun.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas tsuː tuːn
Roboty drogowe!
Straßenarbeiten!
ˈʃtraːsn|arbaitn!
Jestem po uszy zawalony robotą.
Die Arbeit wächst mir über den Kopf.
diː ˈarbait vεkst miːɐ ˈyːbɐ deːn kɔpf
wylecieć z roboty
gefeuert werden
gəˈfɔyɐt ˈveːɐdn