godzina

Stunde f, (przy podawaniu czasu) Uhr f

Jest godzina dziesiąta rano/wieczorem.
Es ist zehn Uhr morgens/abends.
εs ɪst tseːn uːɐ ˈmɔrgns/ˈaːbnts
O której godzinie?
Um wie viel Uhr?
ʊm viː fiːl uːɐ?
O której godzinie przyjdzie?
Um wie viel Uhr kommt er?
ʊm viː fiːl uːɐ kɔmt eːɐ?
Płacą mi za godzinę.
Ich werde stundenweise bezahlt.
ɪç ˈveːɐdə ˈʃtʊndnvaizə bəˈtsaːlt
To będzie z godzinę drogi pieszo.
Es ist etwa eine Stunde zu Fuß.
εs ɪst ˈεtva ˈainə ˈʃtʊndə tsuː fuːs
Jechaliśmy z prędkością 80 km na godzinę.
Wir fuhren mit einer Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde.
viːɐ ˈfuːrən mɪt ˈainɐ gəˈʃvɪndɪçkait fɔn ˈaxtsɪç kiloˈmeːtɐ proː ˈʃtʊndə
Będę tam w ciągu godziny.
In einer Stunde bin ich da.
ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə bɪn ɪç daː
Za mniej niż godzinę.
In knapp einer Stunde.
ɪn knap ˈainɐ ˈʃtʊndə
To już ta godzina?
Ist es schon so spät?
ɪst εs ʃoːn zoː ʃpεːt?
Ubiera się godzinami.
Sie zieht sich eine Ewigkeit an.
ziː tsiːt zɪç ˈainə ˈeːvɪçkait an
godzina zamknięcia (sklepu itp.)
Sperrstunde f, Geschäftsschluss m
ˈʃpεrʃtʊndəˌ gəˈʃεftsʃlʊs
godziny otwarcia
Öffnungszeiten f pl, Geschäftszeiten f pl
ˈœfnʊŋstsaitnˌ gəˈʃεftstsaitn
półtorej godziny
anderthalb Stunden
ˈandɐtˈhalp ˈʃtʊndn
w godzinach urzędowania
während der Dienststunden
ˈvεːrənt deːɐ ˈdiːnstʃtʊndn
po godzinie zamknięcia
nach Geschäftsschluss
naːx gəˈʃεftsʃlʊs
godziny odwiedzin
Besuchszeit f
bəˈzuːxstsait
poza godzinami przyjęć (u lekarza)
außerhalb der Sprechstunde
ˈausɐhalp deːɐ ˈʃprεçʃtʊndə
godziny przedpołudniowe/poranne
Vormittagsstunden f pl, Morgenstunden f pl
ˈfoːɐmɪtaːksʃtʊndnˌ ˈmɔrgnʃtʊndn
późna godzina nocna
späte Nachtstunde f
ˈʃpεːtə ˈnaxtʃtʊndə