nauczyć się

lernen

Gdzie się tego nauczyłeś?
Wo hast du das gelernt?
voː hast duː das gəˈlεrnt?
Nauczył się pływać.
Er hat schwimmen gelernt.
eːɐ hat ˈʃvimən gəˈlεrnt
Tego się nauczysz z czasem.
Das lernst du mit der Zeit.
das lεrnst duː mɪt deːɐ tsait
Nauczyła się z tym żyć.
Sie hat gelernt, damit zu leben.
ziː hat gəˈlεrntˌ daˈmɪt tsuː ˈleːbn