wchodzić

eintreten, hereinkommen

Nie wchodzić!
Bitte nicht eintreten!
ˈbɪtə nɪçt ˈaintreːtn!
To nie wchodzi w grę.
Das kommt nicht in Frage.
das kɔmt nɪçt ɪn ˈfraːgə
Nie wchodźcie na to!
Bitte nicht drauftreten!
ˈbɪtə nɪçt ˈdrauftreːtn!
W grę zaczęły wchodzić nowe czynniki.
Neue Faktoren sind ins Spiel gekommen.
ˈnɔyə ˈfaktoːrən zɪnt ɪns ʃpiːl gəˈkɔmən