zrobić

machen, tun

Zrobisz to dla mnie?
Machst du das für mich?
maxst duː das fyːɐ mɪç?
Kto to zrobił? – Ja.
Wer hat das gemacht? – Ich.
veːɐ hat das gəˈmaxt? - ɪç
Nie zrobiłem nic złego!
Ich habe nichts Schlimmes gemacht!
ɪç ˈhaːbə nɪçts ˈʃlɪməs gəˈmaxt!
Co z tym zrobimy? (z problemem itp.)
Was machen wir damit?
vas ˈmaxn viːɐ daˈmɪt?
Dobrze zrobił.
Das hat er gut gemacht.
das hat eːɐ guːt gəˈmaxt
Zrób to po swojemu.
Mach es, wie du willst.
max εsˌ viː duː vɪlst
Zobacz, co zrobiłeś!
Guck mal, was du angerichtet hast!
gʊk maːlˌ vas duː ˈangərɪçtət hast!
Co ja ci zrobiłem?
Was habe ich dir angetan?
vas ˈhaːbə ɪç diːɐ ˈangətaːn?
Zrobił jej na złość.
Er hat ihr das mit Absicht angetan.
eːɐ hat iːɐ das mɪt ˈapzɪçt ˈangətaːn
To ci dobrze zrobi.
Das wird dir guttun.
das vɪrt diːɐ ˈguːttuːn
Zrobiłeś już zakupy?
Warst du schon einkaufen?
vaːɐst duː ʃoːn ˈainkaufn?
Masz jakiś pomysł, jak to zrobić?
Hast du eine Idee, wie man das machen könnte?
hast duː ˈainə iˈdeːˌ viː man das ˈmaxn ˈkœntə?
Zrobił jej dzieciaka.
Er hat sie in andere Umstände gebracht., Er hat sie geschwängert.
eːɐ hat ziː ɪn ˈandərə ˈʊmʃtεndə gəˈbraxtˌ eːɐ hat ziː gəˈʃvεŋɐt
Co ty próbujesz zrobić?
Was versuchst du da?
vas fεɐˈzuːxst duː daː?
Zrobił wyraźne postępy w angielskim.
Sein Englisch ist viel besser geworden.
zain ˈεŋlɪʃ ɪst fiːl ˈbεsɐ gəˈvɔrdn
Zrobiłem ci śniadanie.
Ich habe das Frühstück für dich zubereitet.
ɪç ˈhaːbə das ˈfryːʃtʏk fyːɐ dɪç ˈtsuːbəraitət
Co mam z tym zrobić?
Was soll ich damit tun?
vas zɔl ɪç daˈmɪt tuːn?
I tak to zrobię!
Ich werde es sowieso machen!
ɪç ˈveːɐdə εs zoviˈzoː ˈmaxn!
Zrobił dwa kroki do tyłu.
Er machte zwei Schritte rückwärts.
eːɐ ˈmaxtə tsvai ˈʃrɪtə ˈrʏkvεrts
Powinienem był to zrobić!
Hätte ich es nur gemacht!
ˈhεtə ɪç εs nuːɐ gəˈmaxt!
Gdzie zrobiłem błąd?
Wo habe ich den Fehler gemacht?
voː ˈhaːbə ɪç deːn ˈfeːlɐ gəˈmaxt?
Zrobię coś na obiad.
Ich mache etwas zum Mittagessen.
ɪç ˈmaxə ˈεtvas tsʊm ˈmɪtaːk|εsn
Proszę zrobić miejsce.
Machen Sie Platz.
ˈmaxn ziː plats
Zrobiłby nam pan zdjęcie?
Könnten Sie uns ein Foto machen?
ˈkœntn ziː ʊns ain ˈfoːto ˈmaxn?
Zróbmy sobie przerwę.
Machen wir eine Pause.
ˈmaxn viːɐ ˈainə ˈpauzə
Zrobiła na nas dobre wrażenie.
Sie hat auf uns einen guten Eindruck gemacht.
ziː hat auf ʊns ˈainən ˈguːtn ˈaindrʊk gəˈmaxt
Do kiedy to ma być zrobione?
Bis wann soll es gemacht werden?
bɪs van zɔl εs gəˈmaxt ˈveːɐdn?
Zrobił to bez gadania.
Er hat es ohne Umschweife gemacht.
eːɐ hat εs ˈoːnə ˈʊmʃvaifə gəˈmaxt
Dała sobie zrobić tatuaż.
Sie hat sich eine Tätowierung machen lassen.
ziː hat zɪç ˈainə tεtoˈviːrʊŋ ˈmaxn ˈlasn
Zrobię to z zawiązanymi oczami/lewą ręką.
Das kann ich doch im Schlaf., Das mach ich doch mit links.
das kan ɪç dɔx ɪm ʃlaːfˌ das max ɪç dɔx mɪt lɪŋks
Zrobiłeś ze mnie głupka.
Du hast mich zum Narren gehalten., Du hast mich blamiert.
duː hast mɪç tsʊm ˈnarən gəˈhaltnˌ duː hast mɪç blaˈmiːɐt
Nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dziś.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
vas duː ˈhɔytə kanst bəˈzɔrgnˌ das fεɐˈʃiːbə nɪçt auf ˈmɔrgn
Nie da się z tym nic zrobić.
Der Ofen ist aus.
deːɐ ˈoːfn ɪst aus