wtrącać się

sich einmischen

Nie wtrącaj się!
Misch dich da nicht ein!
mɪʃ dɪç daː nɪçt ain!
Wtrącił się do dyskusji...
Er hat sich in die Diskussion... eingemischt.
eːɐ hat zɪç ɪn diː dɪskʊˈsioːn... ˈaingəmɪʃt
Nie chcę się wtrącać...
Ich möchte mich nicht einmischen...
ɪç ˈmœçtə mɪç nɪçt ˈainmɪʃn