jeszcze

1(ciągle) noch

Jeszcze mam tę książkę.
Ich habe das Buch immer noch.
ɪç ˈhaːbə das buːx ˈɪmɐ nɔx
Jeszcze nie wiem.
Ich weiß noch nicht.
ɪç vais nɔx nɪçt
Jeszcze nie przyszedł.
Er ist noch nicht gekommen.
eːɐ ɪst nɔx nɪçt gəˈkɔmən
Jeszcze nie!
Noch nicht!
nɔx nɪçt!
Jeszcze nie skończyłeś?
Bist du damit noch nicht fertig?
bɪst duː daˈmɪt nɔx nɪçt ˈfεrtɪç?
Jeszcze możesz wrócić.
Du kannst noch zurückkommen.
duː kanst nɔx tsuˈrʏkkɔmən
O 4 rano jeszcze nie było go w domu.
Um 4 Uhr früh war er noch nicht zu Hause.
ʊm fiːɐ uːɐ fryː vaːɐ eːɐ nɔx nɪçt tsuː ˈhauzə
Jeszcze o tym nie słyszałeś?
Hast du denn davon (noch) nicht gehört?
hast duː dεn daˈfɔn (nɔx) nɪçt gəˈhøːɐt?
Stara maszyna jeszcze działa.
Die alte Maschine ist noch in Betrieb.
diː ˈaltə maˈʃiːnə ɪst nɔx ɪn bəˈtriːp
Jeszcze nie skończyłem!
Ich bin noch nicht fertig!
ɪç bɪn nɔx nɪçt ˈfεrtɪç!
Jeszcze się pan(i) pyta?
Da fragen Sie noch?
daː ˈfraːgn ziː nɔx?
Zadzwonię do niego jeszcze dzisiaj.
Ich rufe ihn noch heute an.
ɪç ˈruːfə iːn nɔx ˈhɔytə an
Jeszcze złapie go pan(i) w biurze.
Sie erreichen ihn noch in seinem Büro.
ziː εɐˈraiçn iːn nɔx ɪn ˈzainəm byˈroː
To ci się jeszcze może kiedyś przydać.
Du kannst es noch mal brauchen.
duː kanst εs nɔx maːl ˈbrauxn
Jest jeszcze niepełnoletnia.
Sie ist (noch) minderjährig.
ziː ɪst (nɔx) ˈmɪndɐjεːrɪç
Byli/Były tam jeszcze...
Weiter waren dort...
ˈvaitɐ ˈvaːrən dɔrt
... póki to jeszcze możliwe
... solange es noch (irgendwie) geht
... zoˈlaŋə εs nɔx (ˈɪrgntviː) geːt

2(więcej) noch

Jeszcze raz!
Noch einmal!, Nochmals!
nɔx ˈainmaːl!ˌ ˈnɔxmaːls!
Te są jeszcze lepsze.
Diese sind noch besser.
ˈdiːzə zɪnt nɔx ˈbεsɐ
Jeszcze tego brakowało.
Das hat uns gerade noch gefehlt.
das hat ʊns gəˈraːdə nɔx gəˈfeːlt
Ładna jest? – Jeszcze jak!
Ist sie hübsch? – Und wie!
ɪst ziː hʏpʃ? - ʊnt viː!
Żeby jeszcze te numery się zgadzały.
Wenn nur die Nummern übereinstimmen würden.
vεn nuːɐ diː ˈnʊmɐn yːbɐˈ|ainʃtɪmən ˈvʏrdn
Mogę dostać jeszcze jeden?
Kann ich noch einen bekommen?
kan ɪç nɔx ˈainən bəˈkɔmən?
Czego jeszcze możesz chcieć?
Was kann man sich noch wünschen?
vas kan man zɪç nɔx ˈvʏnʃn?