ciepło

warm

Ciepło mi.
Mir ist warm.
miːɐ ɪst varm
Już ci cieplej?
Ist dir schon wärmer?
ɪst diːɐ ʃoːn ˈvεrmɐ?
Jest przyjemnie ciepło.
Es ist schön warm.
εs ɪst ʃøːn varm
Chodźmy gdzieś, gdzie jest ciepło.
Gehen wir irgendwohin in die Wärme.
ˈgeːən viːɐ ˈɪrgntvohɪn ɪn diː ˈvεrmə
Jeśli jest wam za ciepło, otwórzcie okno.
Sollte es euch zu warm sein, öffnet das Fenster.
ˈzɔltə εs ɔyç tsuː varm zainˌ ˈœfnət das ˈfεnstɐ
Ciepło jest? (na dworze)
Ist es warm draußen?
ɪst εs varm ˈdrausn?
W tym swetrze będzie ci ciepło.
In dem Pulli wird dir (schön) warm sein.
ɪn deːm ˈpʊli vɪrt diːɐ (ʃøːn) varm zain