pomysł

Idee f, Einfall m

Jakieś pomysły?
Hast du eine Idee?
hast duː ˈainə iˈdeː?
Dobry pomysł!
Das ist eine gute Idee!
das ɪst ˈainə ˈguːtə iˈdeː!
Co to w ogóle za pomysł?!
So ein Unsinn!
zoː ain ˈʊnzɪn!
Co za głupi pomysł!
Was für eine blöde Idee!
vas fyːɐ ˈainə ˈbløːdə iˈdeː!
Nie mam więcej pomysłów.
Mir gingen die Ideen aus.
miːɐ ˈgɪŋən diː iˈdeːən aus
Wpadł na pomysł, żeby...
Ihm kam die Idee, dass...
iːm kaːm diː iˈdeːˌ das