zyskać

gewinnen, erlangen

I co w ten sposób zyskałeś?
Was hast du damit erreicht?
vas hast duː daˈmɪt εɐˈraiçt?
Dzięki temu zyskamy na czasie.
Damit werden wir Zeit gewinnen.
daˈmɪt ˈveːɐdn viːɐ tsait gəˈvɪnən
Zyskaliśmy nad nimi przewagę.
Wir sind gegenüber ihnen im Vorteil.
viːɐ zɪnt geːgnˈ|yːbɐ ˈiːnən ɪm ˈfoːɐtail
Ten sport zyskuje na popularności.
Dieser Sport gewinnt (immer mehr) an Popularität.
ˈdiːzɐ ʃpɔrt gəˈvɪnt (ˈɪmɐ meːɐ) an populariˈtεːt
Kto na tym zyskuje?
Wem bringt das Nutzen?
veːm brɪŋt das ˈnʊtsn?
Szybko zyskał popularność.
Er hat schnell an Bekanntheit gewonnen.
eːɐ hat ʃnεl an bəˈkanthait gəˈvɔnən
Partia zyskuje coraz więcej zwolenników.
Die Partei gewinnt immer mehr Anhänger.
diː parˈtai gəˈvɪnt ˈɪmɐ meːɐ ˈanhεŋɐ
zyskać uznanie za coś
die Anerkennung für etw. finden
diː ˈan|εɐkεnʊŋ ˈfɪndn
odzyskać coś (majątek itp.)
zurückgewinnen etw. Akk
tsuˈrʏkgəvɪnən