żal

Leid n, Trauer f, (wyrzuty sumienia) Bedauern n

Żal mi go było.
Er tat mir leid.
eːɐ taːt miːɐ lait
Nie żal mi jej.
Sie tut mir nicht leid.
ziː tuːt miːɐ nɪçt lait
Prawie mi go było żal.
Er tat mir fast leid.
eːɐ taːt miːɐ fast lait
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
vas ɪç nɪçt vaisˌ maxt mɪç nɪçt hais