gdzie

wo

Nie mam gdzie mieszkać.
Ich habe keine Unterkunft.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈʊntɐkʊnft
Gdzie są twoje dzieci?
Wo hast du die Kinder?
voː hast duː diː ˈkɪndɐ?
Gdzie mam to położyć?
Wo soll ich es hinlegen?
voː zɔl ɪç εs ˈhɪnleːgn?
Wie, gdzie go boli.
Er weiß, wo ihn der Schuh drückt.
eːɐ vaisˌ voː iːn deːɐ ʃuː drʏkt
Gdzie diabeł mówi dobranoc.
Dort sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
dɔrt ˈzaːgn zɪç fʊks ʊnt ˈhaːzə ˈguːtə naxt
gdzie się tylko da
überall, wo es möglich ist, hier und dort
yːbɐˈ|alˌ voː εs ˈmøːklɪç ɪstˌ hiːɐ ʊnt dɔrt