sprawiedliwość

Gerechtigkeit f

Sprawiedliwości stało się zadość.
Der Gerechtigkeit ist Genüge getan.
deːɐ gəˈrεçtɪçkait ɪst gəˈnyːgə gəˈtaːn
Sam wymierzyłem sprawiedliwość.
Ich nahm das Gesetz in die eigene Hand.
ɪç naːm das gəˈzεts ɪn diː ˈaigənə hant
Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.
Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher/gerecht.
ˈgɔtəs ˈmyːlən ˈmaːlən ˈlaŋzaːmˌ ˈaːbɐ ˈzɪçɐ/gəˈrεçt
Po sprawiedliwości.
Alle Achtung!, Allen Respekt!
ˈalə ˈaxtʊŋ!ˌ ˈalən reˈspεkt!
wymiar sprawiedliwości
Gerichtswesen n
gəˈrɪçtsveːzn