dziecko

Kind n, (noworodek) Baby n

Ile mają dzieci?
Wie viel(e) Kinder haben sie?
viː fiːl(eː) ˈkɪndɐ ˈhaːbn ziː?
Mają razem dwoje dzieci.
Sie haben zwei Kinder.
ziː ˈhaːbn tsvai ˈkɪndɐ
Oczekuje drugiego dziecka.
Sie erwartet ihr zweites Kind.
ziː εɐˈvartət iːɐ ˈtsvaitəs kɪnt
To jeszcze dziecko.
Er ist noch ein Kind.
eːɐ ɪst nɔx ain kɪnt
Nie jestem już dzieckiem.
Ich bin kein Kind (mehr).
ɪç bɪn kain kɪnt (meːɐ)
Kiedy byłem dzieckiem.
Als ich ein Kind war.
als ɪç ain kɪnt vaːɐ
Opiekuje się dziećmi.
Sie ist Babysitterin.
ziː ɪst ˈbeːbisɪtərɪn
Nawet dziecko jest w stanie to pojąć.
Das versteht jedes Kind.
das fεɐˈʃteːt ˈjeːdəs kɪnt
Porzuciła swoje dziecko.
Sie hat ihr Kind ausgesetzt.
ziː hat iːɐ kɪnt ˈausgəzεtst
Spodziewają się dziecka.
Sie erwarten ein Baby.
ziː εɐˈvartn ain ˈbeːbi
Zachowywał się jak małe dziecko.
Er hat sich als ein kleines Kind benommen.
eːɐ hat zɪç als ain ˈklainəs kɪnt bəˈnɔmən
Ma podejście do dzieci.
Sie kann gut mit Kindern umgehen.
ziː kan guːt mɪt ˈkɪndɐn ʊmˈgeːən
Cieszyłem się jak dziecko.
Ich habe mich wie ein Kind gefreut.
ɪç ˈhaːbə mɪç viː ain kɪnt gəˈfrɔyt
... dla dzieci powyżej dziesięciu lat.
... für Kinder ab zehn Jahren.
... fyːɐ ˈkɪndɐ ap tseːn ˈjaːrən
pokój dziecięcy
Kinderzimmer n
ˈkindɐtsɪmɐ
bilet dla dziecka
Kindereintrittskarte f, Kinderticket n
ˈkɪndɐ|aintrɪtskartəˌ ˈkɪndɐtɪkət
dom dziecka
Kinderheim n
ˈkɪndɐhaim
dziecko biologiczne
das eigene Kind
das ˈaigənə kɪnt
dziecko ślubne/nieślubne
ein eheliches/uneheliches Kind
ain ˈeːəlɪçəs/ˈʊn|eːəlɪçəs kɪnt
dziecko z probówki
Retortenbaby n
reˈtɔrtnbeːbi