człowiek

Mensch m

Zwyczajny człowiek tego nie zrozumie.
Ein Durchschnittsmensch versteht das nicht.
ain ˈdʊrçʃnɪtsmεnʃ fεɐˈʃteːt das nɪçt
Człowiek pochodzi od małpy.
Der Mensch stammt vom Affen ab.
deːɐ mεnʃ ʃtamt fɔm ˈafn ap
Zachowuj się jak człowiek.
Benimm dich!
bəˈnɪm dɪç!
Człowiek za burtą!
Mann über Bord!
man ˈyːbɐ bɔrt!
Jestem przecież tylko człowiekiem!
Ich bin doch nur ein Mensch!
ɪç bɪn dɔx nuːɐ ain mεnʃ!
To mój człowiek!
Das ist mein Mann!
das ɪst main man!
Zarówno zwierzęta, jak i ludzie...
Sowohl die Tiere als auch die Menschen...
zoˈvoːl diː ˈtiːrə als aux diː ˈmεnʃn