przyjemność

Freude f, Vergnügen n, Spaß m

Z przyjemnością zawiadamiam, że...
Mit großer Freude teile ich Ihnen mit, dass...
mɪt ˈgroːsɐ ˈfrɔydə ˈtailə ɪç ˈiːnən mɪtˌ das
Z przyjemnością. (odpowiedź na prośbę itp.)
Mit großem Vergnügen., Sehr gern(e).
mɪt ˈgroːsm fεɐˈgnyːgnˌ zeːɐ ˈgεrn(eː)
Jazda tym samochodem to prawdziwa przyjemność.
Es ist eine Freude, dieses Auto zu fahren.
εs ɪst ˈainə ˈfrɔydəˌ ˈdiːzəs ˈauto tsuː ˈfaːrən
Cała przyjemność po mojej stronie.
(Das Vergnügen ist) Ganz meinerseits.
(das fεɐˈgnyːgn ɪst) gants ˈmainɐzaits
Najpierw obowiązek, potem przyjemność.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
eːɐst diː ˈarbaitˌ dan das fεɐˈgnyːgn
Sprawię mu tę przyjemność...
Ich gönne ihm das Vergnügen...
ɪç ˈgœnə iːm das fεɐˈgnyːgn
Mam przyjemność...
Es ist mir eine angenehme Pflicht...
εs ɪst miːɐ ˈainə ˈangəneːmə pflɪçt
Miałem (już) tę przyjemność...
Ich hatte (schon) das Vergnügen...
ɪç ˈhatə (ʃoːn) das fεɐˈgnyːgn
wyłącznie dla przyjemności
nur zum Vergnügen
nuːɐ tsʊm fεɐˈgnyːgn