od, ode

von, (od pewnego czasu) seit, ab

Zgubiłem kluczyki od samochodu.
Ich habe den Autoschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə deːn ˈautoʃlʏsl fεɐˈloːrən
Trzymaj się ode mnie/od niej z daleka.
Halte dich fern von mir/ihr., Bleib mir/ihr drei Schritte vom Leib.
ˈhaltə dɪç fεrn fɔn miːɐ/iːɐˌ blaip miːɐ/iːɐ drai ˈʃrɪtə fɔm laip
Pozdrów go ode mnie.
Richte ihm Grüße von mir aus., Viele Grüße an ihn.
ˈrɪçtə iːm ˈgryːsə fɔn miːɐ ausˌ ˈfiːlə ˈgryːsə an iːn
Od tego tutaj jesteś.
Deshalb bist du da.
ˈdεsˈhalp bɪst duː daː
Od czego masz tę bliznę?
Woher hast du die Narbe?
voˈheːɐ hast duː diː ˈnarbə?
Wiedziałem to od samego początku.
Ich habe es von Anfang an gewusst.
ɪç ˈhaːbə εs fɔn ˈanfaŋ an gəˈvʊst
Od tego robi mi się niedobrze.
Mir wird schlecht davon.
miːɐ vɪrt ʃlεçt daˈfɔn
Policz od jednego do dziesięciu.
Zähle von eins bis zehn.
ˈtsεːlə fɔn ains bɪs tseːn
Jest specjalistą od komputerów.
Er ist Computerfachmann.
eːɐ ɪst kɔmˈpjuːtɐfaxman
Znamy się od 2 lat.
Wir kennen uns seit 2 Jahren.
viːɐ ˈkεnən ʊns zait tsvai ˈjaːrən
Mieszkam 20 minut od centrum.
Ich wohne 20 Minuten vom Zentrum.
ɪç ˈvoːnə ˈtsvantsɪç miˈnuːtn fɔm ˈtsεntrʊm
Dostałem od niego SMS.
Ich habe eine SMS von ihm bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainə εs|εmˈεs fɔn iːm bəˈkɔmən
Masz jakąś tabletkę od bólu głowy?
Hast du vielleicht eine Tablette gegen Kopfschmerzen?
hast duː fiˈlaiçt ˈainə taˈblεtə ˈgeːgn ˈkɔpfʃmεrtsn?
Od jak dawna tu pracujesz?
Seit wann arbeitest du hier?
zait van ˈarbaitəst duː hiːɐ?
Ubezpieczył mieszkanie od włamania.
Er hat die Wohnung gegen Einbruch versichert.
eːɐ hat diː ˈvoːnʊŋ ˈgeːgn ˈainbrʊx fεɐˈzɪçɐt
Płacą mu od godziny.
Er wird stundenweise bezahlt.
eːɐ vɪrt ˈʃtʊndnvaizə bəˈtsaːlt
Pracuje od rana do wieczora.
Er arbeitet von früh bis spät.
eːɐ ˈarbaitət fɔn fryː bɪs ʃpεːt
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen.
veːɐ das ʃveːɐt nɪmtˌ zɔl dʊrç das ʃveːɐt ˈʊmkɔmən
Wstał od stołu...
Er ist vom Tisch aufgestanden...
eːɐ ɪst fɔm tɪʃ ˈaufgəʃtandn
od tego czasu/tej pory
seitdem
zaitˈdeːm
od tej chwili
ab jetzt
ap jεtst
zwolnienia od podatku
Steuerbefreiung f
ˈʃtɔyɐbəfraiʊŋ
dwa razy wyższy ode mnie
zweimal größer als ich, zweimal so groß wie ich
ˈtsvaimaːl ˈgrøːsɐ als ɪçˌ ˈtsvaimaːl zoː groːs viː ɪç