raz

einmal, ein einziges Mal

Chodzę tam raz w tygodniu/w miesiącu.
Ich gehe einmal in der Woche/im Monat (dort)hin.
ɪç ˈgeːə ˈainmaːl ɪn deːɐ ˈvɔxə/ɪm ˈmoːnat (dɔrt)hɪn
Spodnie są w sam raz.
Die Hose passt wie angegossen.
diː ˈhoːzə past viː ˈangəgɔsn
Tylko tym razem.
Nur für dieses Mal.
nuːɐ fyːɐ ˈdiːzəs maːl
To na razie!
Bis dann/später!
bɪs dan/ˈʃpεːtɐ!
W tym sezonie wygrali trzy razy.
Während der diesjährigen Saison haben sie dreimal gewonnen.
ˈvεːrənt deːɐ ˈdiːsjεːrɪgn zεˈzɔ̃ː ˈhaːbn ziː ˈdraimaːl gəˈvɔnən
Proszę to zażywać dwa razy dziennie przez 4 miesiące.
Dreimal täglich für 4 Monate nehmen.
ˈdraimaːl ˈtεːklɪç fyːɐ fiːɐ ˈmoːnatə ˈneːmən
Spróbuj jeszcze raz.
Versuch es nochmals.
fεɐˈzuːx εs ˈnɔxmaːls
Maszyna od razu się zatrzymała.
Die Maschine ist plötzlich stehen geblieben.
diː maˈʃiːnə ɪst ˈplœtslɪç ˈʃteːən gəˈbliːbn
Tym razem był zaskakująco miły.
Diesmal war er überraschend nett.
ˈdiːsmaːl vaːɐ eːɐ yːbɐˈraʃnt nεt
Za każdym razem się spóźnia.
Er kommt immer zu spät.
eːɐ kɔmt ˈɪmɐ tsuː ʃpεːt
Był sobie raz...
Es war einmal ein...
εs vaːɐ ˈainmaːl ain
Co nagle, to po diable.
Erst wägen, dann wagen.
eːɐst ˈvεːgnˌ dan ˈvaːgn
Moglibyśmy tak raz...
Für einmal könnten wir...
fyːɐ ˈainmaːl ˈkœntn viːɐ
Na razie nie wiadomo, czy...
Bisher weiß man noch nicht, ob...
bɪsˈheːɐ vais man nɔx nɪçtˌ ɔp
jeszcze raz
noch einmal
nɔx ˈainmaːl
raz a dobrze
ein für alle Mal
ain fyːɐ ˈalə maːl
po raz pierwszy w życiu
zum allerersten Mal
tsʊm ˈalɐ|eːrɐstn maːl
w razie konieczności
im Notfall, notfalls
ɪm ˈnoːtfalˌ ˈnoːtfals
na razie (jeszcze) nie
bis jetzt noch nicht
bɪs jεtst nɔx nɪçt
w takim razie
was bedeutet, deshalb, daher
vas beˈdɔytətˌ ˈdεsˈhalpˌ daˈheːɐ
raz na ruski rok
alle Jubeljahre (einmal)
ˈalə ˈjuːbljaːrə (ˈainmaːl)