śmiać się

lachen über j-n/etw. (wyśmiewać się) sich lustig machen über j-n/etw.

Z czego się śmiejesz?
Was lachst du?
vas laxst duː?
Nie mogłem się powstrzymać od śmiechu.
Ich musste lachen.
ɪç ˈmʊstə ˈlaxn
Nie śmiejcie się ze mnie/z niego.
Macht euch über mich/ihn nicht lustig.
maxt ɔyç ˈyːbɐ mɪç/iːn nɪçt ˈlʊstɪç
Śmieją mi się w twarz.
Sie lachen mir ins Gesicht.
ziː ˈlaxn miːɐ ɪns gəˈzɪçt
Ni stąd, ni zowąd zaczął się śmiać.
(Ganz) Plötzlich begann er zu lachen.
(gants) ˈplœtslɪç bəˈgan eːɐ tsuː ˈlaxn
Nie ma się z czego śmiać.
Da gibt's nichts zu lachen.
daː gipts nɪçts tsuː ˈlaxn
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
veːɐ tsuˈlεtst laxtˌ laxt am ˈbεstn