zachować

aufbewahren, behalten

Proszę zachować paragon. (do reklamacji itp.)
Behalten Sie den Zettel.
bəˈhaltn ziː deːn ˈtsεtl
Zachowaj to dla siebie.
Behalte das für dich.
bəˈhaltə das fyːɐ dɪç
Zachował spokój.
Er blieb ruhig.
eːɐ bliːp ˈruːɪç
zachować coś w sekrecie
etw. Akk geheim halten
gəˈhaim ˈhaltn