zdążyć

na coś erreichen, schaffen etw. Akk

Nie zdążyliśmy na początek filmu.
Wir haben den Anfang des Films verpasst.
viːɐ ˈhaːbn deːn ˈanfaŋ dεs fɪlms fεɐˈpast
Nie zdążyłem tego wysłać.
Ich habe es nicht geschafft, es zu schicken.
ɪç ˈhaːbə εs nɪçt gəˈʃaftˌ εs tsuː ˈʃɪkn
Ledwo zdążyliśmy.
Wir haben das gerade noch geschafft.
viːɐ ˈhaːbn das gəˈraːdə nɔx gəˈʃaft
Zdążyłem na autobus do...
Ich habe den Bus nach... gekriegt.
ɪç ˈhaːbə deːn bʊs naːx... gəˈkriːkt