tęsknić

za kimś/czymś vermissen j-n/etw., sich sehnen nach j-m/etw.

Tęsknię/Tęskniłem za tobą.
Du fehlst mir/Du hast mir gefehlt.
duː feːlst miːɐ/duː hast miːɐ gəˈfeːlt
Tęsknimy za ciepłymi letnimi dniami.
Wir vermissen die warmen Sommertage.
viːɐ fεɐˈmɪsn diː ˈvarmən ˈzɔmɐtaːgə
Tak bardzo za tobą tęsknię.
Ich vermisse dich so sehr.
ɪç fεɐˈmɪsə dɪç zoː zeːɐ
Umiera z tęsknoty.
Sie hat ein großes Verlangen nach etw.
ziː hat ain ˈgroːsəs fεɐˈlaŋən