bezpośrednio

direkt, unmittelbar

To cię bezpośrednio dotyczy.
Das betrifft dich unmittelbar.
das bəˈtrɪft dɪç ˈʊnmɪtlbaːɐ
Ten pociąg jedzie bezpośrednio do Kopenhagi.
Dieser Zug fährt direkt nach Kopenhagen.
ˈdiːzɐ tsuːk fεːɐt diˈrεkt naːx kopmˈhaːgŋ
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
nɪçt diˈrεktəm ˈzɔnənlɪçt ˈauszεtsn
Czy jest jakieś bezpośrednie połączenie do/na...?
Gibt es eine direkte Verbindung nach...?
gipt εs ˈainə diˈrεktə fεɐˈbɪndʊŋ naːx?