dziewczyna

1Mädchen n

Kochana dziewczyna!
Meine Liebe!
ˈmainə ˈliːbə!
Nasza sąsiadka ma dwie dziewczynki.
Die Nachbarin hat zwei Mädchen.
diː ˈnaxbaːrɪn hat tsvai ˈmεːtçən
To jeszcze mała dziewczynka.
Sie ist noch ein kleines Mädchen.
ziː ɪst nɔx ain ˈklainəs ˈmεːtçən
dziewczyna od wszystkiego
(das) Mädchen für alles
(das) ˈmεːtçən fyːɐ ˈaləs
dziewczyna lekkich obyczajów
ein leichtes Mädchen
ain ˈlaiçtəs ˈmεːtçən

2Freundin f

To jest moja nowa dziewczyna.
Das ist meine neue Freundin.
das ɪst ˈmainə ˈnɔyə ˈfrɔyndɪn
Masz dziewczynę?
Hast du eine Freundin?
hast duː ˈainə ˈfrɔyndɪn?