przeszłość

Vergangenheit f

To już przeszłość.
Das gehört der Vergangenheit an., Das ist vorbei.
das gəˈhøːɐt deːɐ fεɐˈgaŋənhait anˌ das ɪst foːɐˈbai
Sięgnijmy pamięcią do przeszłości.
Versetzen wir uns in die Vergangenheit.
fεɐˈzεtsn viːɐ ʊns ɪn diː fεɐˈgaŋənhait
Ma za sobą mroczną przeszłość.
Er hat eine ziemlich dunkle Vergangenheit.
eːɐ hat ˈainə ˈtsiːmlɪç ˈdʊŋklə fεɐˈgaŋənhait
W przeszłości miała problemy z narkotykami.
In der Vergangenheit hatte sie Drogenprobleme.
ɪn deːɐ fεɐˈgaŋənhait ˈhatə ziː ˈdroːgnprobleːmə