odwaga

Mut m

Nie mam odwagi mu tego powiedzieć.
Ich habe nicht den Mut, es ihm zu sagen.
ɪç ˈhaːbə nɪçt deːn muːtˌ εs iːm tsuː ˈzaːgn
To wymaga odwagi.
Das verlangt Mut.
das fεɐˈlaŋt muːt
Zabrakło jej odwagi.
Sie verlor den Mut.
ziː fεɐˈloːɐ deːn muːt
To mi dodało odwagi.
Das hat mir Mut gegeben.
das hat miːɐ muːt gəˈgeːbn
Zbierzcie się na odwagę i...
Fassen Sie Mut und...
ˈfasn ziː muːt ʊnt