spotkanie

Treffen n

Mam spotkanie.
Ich bin verabredet., Ich habe eine Verabredung.
ɪç bɪn fεɐˈ|apreːdətˌ ɪç ˈhaːbə ˈainə fεɐˈapreːdʊŋ
Umówiliśmy się na spotkanie w sobotę.
Wir haben unser Treffen für Samstag verabredet.
viːɐ ˈhaːbn ˈʊnzɐ ˈtrεfn fyːɐ ˈzamstaːk fεɐˈ|apreːdət
Spotkanie nie doszło do skutku.
Aus dem Treffen ist nichts geworden.
ˈaus deːm ˈtrεfn ɪst nɪçts gəˈvɔrdn
spotkanie finałowe
Endspiel n
ˈεntʃpiːl
wyjść komuś na spotkanie
entgegengehen j-m
εntˈgeːgngeːən