podobać się

gefallen

To mi się podoba!
So gefällt es mir!
zoː gəˈfεlt εs miːɐ!
Który ci się najbardziej podoba?
Welcher gefällt dir am meisten?
ˈvεlçɐ gəˈfεlt diːɐ am ˈmaistn?
Czy ci się to podoba, czy nie...
Mag es dir gefallen oder nicht...
maːk εs diːɐ gəˈfalən ˈoːdɐ nɪçt
Nie podobało mu się to zbytnio.
Es hat ihm nicht besonders gefallen.
εs hat iːm nɪçt bəˈzɔndɐs gəˈfalən
Co ci się w tym nie podoba?
Was gefällt dir daran nicht?
vas gəˈfεlt diːɐ daˈran nɪçt?
W sumie całkiem mi się to podoba.
Es gefällt mir im Ganzen gut.
εs gəˈfεlt miːɐ ɪm ˈgantsn guːt
Zrób, jak ci się podoba.
Mach wie du willst.
max viː duː vɪlst