program

Programm n, (wycieczki itp.) Plan m

Włączymy to do programu obrad.
Wir werden es auf die Tagesordnung setzen.
viːɐ ˈveːɐdn εs auf diː ˈtaːgəs|ɔrdnʊŋ ˈzεtsn
W programie wycieczki jest zwiedzanie starego miasta.
Auf dem Ausflugsprogramm steht die Besichtigung der Altstadt.
auf deːm ˈausfluːkʃprɔgram ʃteːt diː bəˈzɪçtɪgʊŋ deːɐ ˈaltʃtat
Opracowujemy nowy program inwestycyjny.
Wir arbeiten an einem neuen Investitionsprogramm.
viːɐ ˈarbaitn an ˈainəm nɔyən ɪnvεstiˈtsioːnsprogram
Partia ogłosiła swój program wyborczy.
Die Partei hat ihr Wahlprogramm bekannt gegeben.
diː parˈtai hat iːɐ ˈvaːlprogram bəˈkant gəˈgeːbn
Ile odbierasz programów?
Wie viele Programme empfängst du?
viː ˈfiːlə proˈgramə εmpˈfεŋst duː?
Gospodarzem programu był/jest...
Die Sendung wurde/wird von... moderiert.
diː ˈzεndʊŋ ˈvʊrdə/vɪrt fɔn... modəˈriːɐt
Program przełożono na...
Das Programm wurde auf... verschoben.
das proˈgram ˈvʊrdə auf... fεɐˈʃoːbn
program telewizyjny (gazeta)
Programmvorschau f
proˈgramfoːɐʃau
program nauczania
Lehrplan m, Curriculum n
ˈleːɐplaːnˌ kʊˈriːkulʊm
zainstalować program antywirusowy
ein Antivirenprogramm installieren
ain antiˈviːrənprogram ɪnstaˈliːrən
gwóźdź programu
Höhepunkt m, Glanzpunkt m
ˈhøːəpʊŋktˌ ˈglantspʊŋkt