ryzykować

riskieren

Ryzykujesz.
Du gehst ein Risiko ein.
duː ˈgeːst ain ˈriːziko ain
Zaryzykujmy.
Riskieren wir es.
rɪsˈkiːrən viːɐ εs
Musimy zaryzykować.
Wir müssen es riskieren.
viːɐ ˈmʏsn εs rɪsˈkiːrən
Kto nie ryzykuje, ten nie ma.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
veːɐ nɪçt vaːktˌ deːɐ nɪçt gəˈvɪnt