dobrze

gut, wohl

Dobrze mu tak!
Das geschieht ihm recht!
das gəˈʃiːt iːm rεçt!
No dobrze.
Also gut.
ˈalzo guːt
Dobrze zrobiłeś.
Du hast das richtig gemacht.
duː hast das ˈrɪçtɪç gəˈmaxt
To dobrze płatna posada.
Es ist eine gut bezahlte Stelle.
εs ɪst ˈainə guːt bəˈtsaːltə ˈʃtεlə
Proszę to wysłać, najlepiej e-mailem.
Senden Sie es, am besten/liebsten per E-Mail.
ˈzεndn ziː εsˌ am ˈbεstn/ˈliːpstn pεr ˈiːmεil
Nie znam go aż tak dobrze.
So gut kenne ich ihn nun auch wieder nicht.
zoː guːt ˈkεnə ɪç iːn nuːn aux ˈviːdɐ nɪçt
Zrobiło mu się niedobrze.
Ihm wurde übel.
iːm ˈvʊrdə ˈyːbl
Alkohol nie działa na mnie dobrze.
Alkohol tut mir nicht gut.
ˈalkohoːl tuːt miːɐ nɪçt guːt
Dobrze gadasz!
Das ist ein Wort!
das ɪst ain vɔrt!
Jak na razie dobrze ci idzie.
Bisher schlägst du dich gut.
bɪsˈheːɐ ˈʃlεːkst duː dɪç guːt
Dobrze to sobie zapamiętaj!
Schreib dir das hinter die Ohren/Löffel!
ʃraip diːɐ das ˈhɪntɐ diː ˈoːrən/ˈlœfl!
Dobrze mi idzie.
Es geht mir gut.
εs geːt miːɐ guːt
Wszystko dobrze się skończyło.
Es ist alles gut gegangen.
εs ɪst ˈaləs guːt gəˈgaŋən
Jest dobrze wychowany.
Er ist wohlerzogen.
eːɐ ɪst ˈvoːl|εɐtsoːgn
Dobrze nas traktowali.
Sie haben uns anständig behandelt.
ziː ˈhaːbn ʊns ˈanʃtεndɪç bəˈhandlt
Dobrze ci w zielonym.
Grün steht dir gut.
gryːn ʃteːt diːɐ guːt
Dobrze się bawicie?
Amüsiert ihr euch gut?
amyˈziːɐt iːɐ ɔyç guːt?
Dobrze się nad tym zastanów.
Denk mal scharf nach.
dεŋk maːl ʃarf naːx
Wszystko będzie dobrze.
Es wird schon werden., Es klappt schon alles.
εs vɪrt ʃoːn ˈveːɐdnˌ εs klapt ʃoːn ˈaləs
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Daheim ist daheim., Daheim ist es doch am schönsten.
daˈhaim ɪst daˈhaimˌ daˈhaim ɪst εs dɔx am ˈʃøːnstn