z, ze

1(z narzędnikiem) mit

Z przyjemnością.
Mit Vergnügen.
mɪt fεɐˈgnyːgn
Spotkam się z nim jutro.
Ich treffe mich morgen mit ihm.
ɪç ˈtrεfə mɪç ˈmɔrgn mɪt iːm
Jak się z nim dogadujesz?
Wie kommst du mit ihm aus?
viː kɔmst duː mɪt iːm aus?
Ożenił się z nią?
Hat er sie geheiratet?
hat eːɐ ziː gəˈhairatət?
Będziemy grać z Anglią.
Wir werden gegen England spielen.
viːɐ ˈveːɐdn ˈgeːgn ˈεŋlant ˈʃpiːlən
Doszliśmy z nimi do porozumienia.
Wir sind mit ihnen übereingekommen.
viːɐ zɪnt mɪt ˈiːnən yːbɐˈ|aingəkɔmən
Przyglądali mi się z zaciekawieniem.
Sie haben mich neugierig angeschaut.
ziː ˈhaːbn mɪç ˈnɔygiːrɪç ˈangəʃaut
Poradził sobie z tym.
Er hat es geschafft, damit fertig zu werden.
eːɐ hat εs gəˈʃaftˌ daˈmɪt ˈfεrtɪç tsuː ˈveːɐdn
Szybko się z tym uwinął.
Er hat sich damit keine große Mühe gemacht.
eːɐ hat zɪç daˈmɪt ˈkainə ˈgroːsə ˈmyːə gəˈmaxt
Figa z makiem.
Pustekuchen!
ˈpustəkuːxn!
To nie ma nic wspólnego z...
Das hat mit... nichts zu tun.
das hat mɪt... nɪçts tsuː tuːn
Z wiekiem...
Mit zunehmendem/steigendem Alter...
mɪt ˈtsuːneːməndəm/ˈʃtaigndəm ˈaltɐ
chleb z masłem
Butterbrot n
ˈbʊtɐbroːt
kubeł z wodą
ein Eimer (voll) Wasser
ain ˈaimɐ (fɔl) ˈvasɐ

2(ze środka) aus, (kierunek od czegoś) von

Wyjechała z miasta.
Sie ist aus der Stadt abgereist.
ziː ɪst aus deːɐ ʃtat ˈapgəraist
Wyjmij to z lodówki.
Nimm es aus dem Kühlschrank heraus.
nɪm εs aus deːm ˈkyːlʃraŋk hεˈraus
Spadłem z roweru/ze schodów.
Ich fiel vom Fahrrad/von der Treppe herunter.
ɪç fiːl fɔm ˈfaːɐraːt/fɔn deːɐ ˈtrεpə hεˈrʊntɐ
Zdejmij nogi ze stołu!
Nimm die Füße vom Tisch!
nɪm diː ˈfyːsə fɔm tɪʃ!
Z czego to jest zrobione?
Woraus ist das hergestellt?
voˈraus ɪst das ˈheːɐgəʃtεlt?
Zejdź mi z oczu!
Geh mir aus den Augen!
geː miːɐ aus deːn ˈaugn!
Nic z tego nie będzie.
Daraus wird nichts.
daˈraus vɪrt nɪçts
Przestań się ze mnie nabijać.
Mach dich nicht lustig über mich.
max dɪç nɪçt ˈlʊstɪç ˈyːbɐ mɪç
Wyprowadziło mnie to z równowagi.
Das hat mich aus dem Gleichgewicht/Konzept gebracht.
das hat mɪç aus deːm ˈglaiçgəvɪçt/kɔnˈtsεpt gəˈbraxt
Rzuciłem palenie z dnia na dzień.
Ich habe von heute auf morgen aufgehört zu rauchen.
ɪç ˈhaːbə fɔn ˈhɔytə auf ˈmɔrgn ˈaufgəhøːɐt tsuː ˈrauxn
Szczęściarz z ciebie!
Du hast es gut!
duː hast εs guːt!
Dymi się z komina.
Der Schornstein raucht.
deːɐ ˈʃɔrnʃtain rauxt
Co z oczu, to z serca.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
ˈaus deːn ˈaugnˌ aus deːm zɪn
Z matematyki jestem zielony.
In Mathe bin ich ein hoffnungsloser Fall.
ɪn ˈmatə bɪn ɪç ain ˈhɔfnʊŋsloːzɐ fal
Szczęka opadła mu ze zdziwienia.
Vor Staunen blieb ihm der Mund offen stehen.
foːɐ ˈʃtaunən bliːp iːm deːɐ mʊnt ˈɔfn ˈʃteːən
Barwnik robiony jest z nasion...
Die Farbe wird aus Samen... hergestellt.
diː ˈfarbə vɪrt aus ˈzaːmən... ˈheːɐgəʃtεlt
To tylko jeden z wielu...
Es ist nur einer von vielen...
εs ɪst nuːɐ ˈainɐ fɔn ˈfiːlən