włączyć

coś anmachen, einschalten etw. Akk, (przyłączyć) einschließen etw. Akk

Proszę włączyć silnik.
Starten Sie den Motor.
ˈʃtartn ziː deːn ˈmoːtoːɐ
Nie mogę włączyć komputera.
Ich kann meinen Computer nicht starten.
ɪç kan ˈmainən kɔmˈpjuːtɐ nɪçt ˈʃtartn
Włączył się alarm.
Die Alarmanlage wurde ausgelöst.
diː aˈlarm|anlaːgə ˈvʊrdə ˈausgəløːst
Włącz radio.
Mach das Radio an.
max das ˈraːdio an
Ogrzewanie włącza się automatycznie.
Die Heizung schaltet sich automatisch ein.
diː ˈhaitsʊŋ ˈʃaltət zɪç autoˈmaːtɪʃ ain
włączyć jedynkę/dwójkę (biegi w samochodzie)
den ersten/zweiten Gang einlegen
deːn ˈeːɐstn/ˈtsvaitn gaŋ ˈainleːgn