jedyny

einzig, (ukochany) (aller)liebst

Jedyny, który przyszedł...
Der Einzige, der gekommen ist...
deːɐ ˈaintsɪgəˌ deːɐ gəˈkɔmən ɪst
Jedyne, co możesz zrobić...
Alles, was du tun kannst...
ˈaləsˌ vas duː tuːn kanst
jedynie
nur
nuːɐ
jedynie, jeśli...
es sei denn...
εs zai dεn
jedynie pod warunkiem, że...
nur unter der Bedingung, dass...
nuːɐ ˈʊntɐ deːɐ bəˈdɪŋʊŋˌ das