przejrzeć

sortieren, (zamiary) durchschauen, (książkę) durchsehen

Musi przejrzeć kilka tysięcy zgłoszeń.
Er muss ein paar tausend Anmeldungen sortieren.
eːɐ mʊs ain paːɐ ˈtauznt ˈanmεldʊŋən zɔrˈtiːrən
Przejrzała stare ubrania.
Sie hat ihre alten Kleider aussortiert.
ziː hat ˈiːrə ˈaltn ˈklaidɐ ˈauszɔrtiːɐt
Przejrzyj te zdjęcia.
Sieh dir die Fotos an.
ziː diːɐ diː ˈfoːtos an
Przejrzyj to jeszcze raz.
Geh das noch einmal durch.
geː das nɔx ˈainmaːl dʊrç
Przejrzyj wreszcie na oczy.
Mach endlich die Augen auf!
max ˈεntlɪç diː ˈaugn auf!
Przejrzałem cię na wylot.
Du bist durchschaut.
duː bɪst dʊrçˈʃaut