dziać się

geschehen, passieren

Co się z nim dzieje?
Was ist los mit ihm?
vas ɪst loːs mɪt iːm?
Cokolwiek by się nie działo...
Mag kommen, was da will...
maːk ˈkɔmənˌ vas daː vɪl