potrafić

können

Kiedy chciał, potrafił być bardzo miły.
Er konnte sehr nett sein, wenn er wollte.
eːɐ ˈkɔntə zeːɐ nεt zainˌ vεn eːɐ ˈvɔltə
Potrafi mnie rozśmieszyć.
Er kann mich zum Lachen bringen.
eːɐ kan mɪç tsʊm ˈlaxn ˈbrɪŋən
Nie każdy to potrafi.
Das schafft nicht jeder.
das ʃaft nɪçt ˈjeːdɐ
Potrafisz to sobie wyobrazić?
Kannst du es dir vorstellen?
kanst duː εs diːɐ ˈfoːɐʃtεlən?
Nie potrafił odmawiać.
Er konnte nicht Nein sagen.
eːɐ ˈkɔntə nɪçt nain ˈzaːgn
Zawsze potrafiła przyznać się do błędu.
Sie konnte immer ihren Fehler zugeben.
ziː ˈkɔntə ˈɪmɐ ˈiːrən ˈfeːlɐ ˈtsuːgeːbn
Nie potrafię pojąć, jak...
Ich kann nicht begreifen...
ɪç kan nɪçt bəˈgraifn
Nie potrafił pogodzić się z myślą, że...
Er konnte sich mit dem Gedanken nicht abfinden, dass...
eːɐ ˈkɔntə zɪç mɪt deːm gəˈdaŋkn nɪçt ˈapfɪndnˌ das
... najlepiej jak potrafisz.
... wie du es am besten kannst.
... viː duː εs am ˈbεstn kanst