pozostawić

hinterlassen, (decyzję) überlassen, (zaniechać) lassen

Cały majątek pozostawił w spadku synowi.
Er hat sein ganzes Vermögen seinem Sohn hinterlassen.
eːɐ hat zain ˈgantsəs fεɐˈmøːgn ˈzainəm zoːn hɪntɐˈlasn
Jego zachowanie pozostawia wiele do życzenia.
Sein Verhalten lässt viel zu wünschen übrig.
zain fεɐˈhaltn lεst fiːl tsuː ˈvʏnʃn ˈyːbrɪç
Ten raport nie pozostawia wątpliwości.
Der Bericht ist über alle Zweifel erhaben.
deːɐ bəˈrɪçt ɪst ˈyːbɐ ˈalə ˈtsvaifl εɐˈhaːbn
Pozostawiłem mu decyzję w tej sprawie.
Ich habe ihm die Entscheidung überlassen.
ɪç ˈhaːbə iːm diː εntˈʃaidʊŋ yːbɐˈlasn
Pozostawił dzieci pod moją opieką.
Er hat mir seine Kinder anvertraut.
eːɐ hat miːɐ ˈzainə ˈkɪndɐ ˈanfεɐtraut