jasny

hell, (zrozumiały) klar

Ma jasne włosy.
Er hat blondes/helles Haar.
eːɐ hat ˈblɔndəs/ˈhεləs haːɐ
Czy to jest już jasne?
Ist das schon klar?
ɪst das ʃoːn klaːɐ?
Żeby było jasne.
Verschaffen wir uns die Klarheit.
fεɐˈʃafn viːɐ ʊns diː ˈklaːɐhait
Jasne!, Jasna sprawa!
(Na) Klar!, Klare Sache!
(na) klaːɐ!ˌ ˈklaːrə ˈzaxə!
Wyrażaj się jasno!
Drück dich klar aus!
drʏk dɪç klaːɐ aus!
Wyrażam się jasno?
Habe ich mich klar ausgedrückt?
ˈhaːbə ɪç mɪç klaːɐ ˈausgədrʏkt?
jasne strony czegoś
Lichtseiten f pl etw. Gen
ˈlɪçtzaitn
jak grom z jasnego nieba
aus heiterem Himmel, urplötzlich
aus ˈhaitərəm ˈhɪmlˌ ˈuːɐˈplœtslɪç