moda

Mode f

To już wyszło z mody.
Es ist nicht mehr modern.
εs ɪst nɪçt meːɐ moˈdεrn
To przestaje być modne.
Es kommt aus der Mode.
εs kɔmt aus deːɐ ˈmoːdə
Modnie się ubiera.
Sie kleidet sich nach der letzten Mode.
ziː ˈklaidət zɪç naːx deːɐ ˈlεtstn ˈmoːdə
To tylko chwilowa moda.
Das ist nur so eine Modeerscheinung.
das ɪst nuːɐ zoː ˈainə ˈmoːdə|εɐʃainʊŋ
Pójdziemy na pokaz mody.
Wir gehen zur Modenschau.
viːɐ ˈgeːən tsuːɐ ˈmoːdnʃau
modne słowo
Modewort n
ˈmoːdəvɔrt