bardzo

sehr, viel

Jest mi bardzo przykro.
Es tut mir sehr leid.
εs tuːt miːɐ zeːɐ lait
Bardzo przepraszamy.
Wir entschuldigen uns sehr.
viːɐ εntˈʃʊldɪgn ʊns zeːɐ
Bardzo chętnie panu/pani pomogę!
Ich helfe Ihnen sehr gern!
ɪç ˈhεlfə ˈiːnən zeːɐ ˈgεrn!
Jest pan bardzo miły.
Sie sind sehr nett.
ziː zɪnt zeːɐ nεt
Bardzo lubi spać.
Sie schläft besonders gern.
ziː ʃlεːft bəˈzɔndɐs ˈgεrn
Bardzo go wciągnęło narciarstwo.
Er wurde vom Schifahren gepackt.
eːɐ ˈvʊrdə fɔm ˈʃiːfaːrən gəˈpakt
Bardzo możliwe, że tak by się stało.
Das könnte ohne weiteres passieren.
das ˈkœntə ˈoːnə ˈvaitərəs paˈsiːrən
Tym bardziej!
Um so eher/mehr!
ʊm zoː ˈeːɐ/meːɐ!
Bardzo śmieszne.
Sehr witzig.
zeːɐ ˈvɪtsɪç
Nie bardzo rozumiem.
Ich verstehe das nicht ganz.
ɪç fεɐˈʃteːə das nɪçt gants
Dziękuję. – Proszę bardzo.
Danke. – Keine Ursache.
ˈdaŋkə - ˈkainə ˈuːɐzaxə
bardzo blisko siebie
Körper an Körper
ˈkœrpɐ an ˈkœrpɐ
bardzo dużo
sehr viel
zeːɐ fiːl
za bardzo
zu
tsuː
bardzo dobrze
sehr gut
zeːɐ guːt