wzgląd

Rücksicht f, Hinblick m

Miej to na względzie.
Berücksichtige das.
bəˈrʏkzɪçtɪgə das
To profesjonalista pod każdym względem.
In jeder Hinsicht ist er ein Profi.
ɪn ˈjeːdɐ ˈhɪnzɪçt ɪst eːɐ ain ˈproːfi
Ciągle zabiega o jej względy.
Er bemüht sich ständig um ihre Gunst.
eːɐ bəˈmyːt zɪç ˈʃtεndɪç ʊm ˈiːrə gʊnst
Bez względu na to, jak długo to potrwa...
Ohne Rücksicht darauf, wie lange es dauert...
ˈoːnə ˈrʏksɪçt daˈraufˌ viː ˈlaŋə εs ˈdauɐt
Pod wieloma względami/każdym względem...
In vieler/jeder Hinsicht...
ɪn ˈfiːlɐ/ˈjeːdɐ ˈhɪnzɪçt
ze względu na to, że...
angesichts der Tatsache, dass..., da..., weil...
ˈangəzɪçts deːɐ ˈtaːtzaxəˌ dasˌ daːˌ vail
bez względu na rasę
ohne Unterschied der Rasse
ˈoːnə ˈʊntɐʃiːt deːɐ ˈrasə
przez wzgląd na kogoś
mit Rücksicht auf j-n
mɪt ˈrʏksɪçt