stary

alt

Jest dwa lata starszy ode mnie.
Er ist zwei Jahre älter als ich.
eːɐ ɪst tsvai ˈjaːrə ˈεltɐ als ɪç
To jest mój starszy/najstarszy brat.
Das ist mein älterer/ältester Bruder.
das ɪst main ˈεltərɐ/ˈεltəstɐ ˈbruːdɐ
Wszystko po staremu.
Alles ist beim Alten.
ˈaləs ɪst baim ˈaltn
Na to już jesteś za stary.
Dafür/Dazu bist du schon zu groß.
daˈfyːɐ/daˈtsuː bɪst duː ʃoːn tsuː groːs
To mój stary przyjaciel.
Er ist ein alter Freund von mir.
eːɐ ɪst ain ˈaltɐ frɔynt fɔn miːɐ
Stara miłość nie rdzewieje.
Alte Liebe rostet nicht.
ˈaltə ˈliːbə ˈrɔstət nɪçt
Cześć, stary!
Hi Alter!
hai ˈaltɐ!
stare dobre czasy
die gute alte Zeit
diː ˈguːtə ˈaltə tsait
stara panna/stary kawaler
alte Jungfer/alter Junggeselle
ˈaltə ˈjʊŋfɐ/ˈaltɐ ˈjʊŋgəzεlə