przerwa

Pause f

Bez przerwy o tym myślał.
Er hat ständig daran gedacht.
eːɐ hat ˈʃtεndɪç daˈran gəˈdaxt
Ona bez przerwy gada.
Sie redet pausenlos.
ziː ˈreːdət ˈpauznloːs
Do przerwy jest 1:0.
Zur Halbzeit steht es 1:0.
tsuːɐ ˈhalptsait ʃteːt εs ains nʊl
przerwa w dostawie prądu
Stromausfall m
ˈʃtroːm|ausfal
przerwa na papierosa
Zigarettenpause f
tsigaˈrεtnpauzə
przerwa obiadowa
Mittagspause f
ˈmɪtaːkspauzə
przerwa na reklamy
Werbepause f
ˈvεrbəpauzə