mówić

sprechen, reden

Mówi płynnie po francusku.
Er spricht fließend französisch.
eːɐ ʃprɪçt ˈfliːsnt franˈtsøːzɪʃ
O czym ty mówisz?
Wovon sprichst du denn?
voˈfɔn ʃprɪçst duː dεn?
Mówisz od rzeczy.
Du redest Unsinn.
duː ˈreːdəst ˈʊnzɪn
Mówię serio.
Ich meine das ernst.
ɪç ˈmainə das εrnst
Nie umiesz mówić?
Kannst du nicht sprechen?
kanst duː nɪçt ˈʃprεçn?
Mówi pan(i) do mnie?
Sprechen Sie mit mir?
ˈʃprεçn ziː mɪt miːɐ?
Mówiła cicho.
Sie sprach leise.
ziː ʃpraːx ˈlaizə
To mówi samo za siebie.
Das spricht für sich selbst.
das ʃprɪçt fyːɐ zɪç zεlpst
A nie mówiłem?
Habe ich es dir nicht gesagt?
ˈhaːbə ɪç εs diːɐ nɪçt gəˈzaːkt?
Uważaj, co mówisz!
Hüte deine Zunge!, Halte deine Zunge im Zaum!
ˈhyːtə ˈdainə ˈtsʊŋə!ˌ ˈhaltə ˈdainə ˈtsʊŋə ɪm tsaum!
No mów, zamieniam się w słuch!
Sprich nur weiter, ich bin ganz Ohr!
ʃprɪç nuːɐ ˈvaitɐˌ ɪç bɪn gants oːɐ!
Co mówiłeś?
Was hast du gesagt?
vas hast duː gəˈzaːkt?
Mówiłem ci, żebyś przestał.
Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören.
ɪç ˈhaːbə diːɐ gəˈzaːktˌ duː zɔlst ˈaufhøːrən
Nie mów nikomu.
Sag es niemandem.
zaːk εs ˈniːmandəm
Coś mi to mówi.
Das sagt mir was.
das ˈzaːkt miːɐ vas
Nic ci to nie mówi?
Das sagt dir nichts?
das ˈzaːkt diːɐ nɪçts?
Mówi przez sen.
Er redet im Schlaf/Traum.
eːɐ ˈreːdət ɪm ʃlaːf/traum
Rób, co mówię.
Tue, was ich dir sage.
tuːəˌ vas ɪç diːɐ ˈzaːgə
Mów mi Johnny.
Nenn mich Johnny.
nεn mɪç ˈdʒɔnɪ
No nie gadaj!
Was du nicht sagst!
vas duː nɪçt zaːkst!
Cóż, prawdę mówiąc...
Na, ich muss ehrlich sagen...
naˌ ɪç mʊs ˈeːɐlɪç ˈzaːgn
Przykro mi to mówić, ale...
Ich sage es nicht gern, aber...
ɪç ˈzaːgə εs nɪçt ˈgεrnˌ ˈaːbɐ
Coś mi mówi, że...
Etwas sagt mir, dass...
ˈεtvas ˈzaːkt miːɐˌ das
Złe języki mówią... (oszczercy)
Böse Zungen behaupten...
ˈbøːzə ˈtsʊŋən bəˈhauptn
Krótko mówiąc...
Kurz gesagt...
kʊrts gəˈzaːkt
Szczerze mówiąc...
Ehrlich gesagt...
ˈeːɐlɪç gəˈzaːkt
kraje, w których mówi się po angielsku/niemiecku
englischsprachige/deutschsprachige Länder
ˈεŋlɪʃʃpraːxɪgə/ˈdɔytʃʃpraːxɪgə ˈlεndɐ